Verdivurdering

Verdivurdering

Ved refinansiering, for eksempel for å få bedre lånevilkår, er en oppdatert takst eller verdivurdering ofte nødvendig. Verdivurderingen er utviklet sammen med finansinstitusjoner for å gi forbrukere et produkt til lavest mulig pris som tilfredsstiller de krav som stilles.

Top