Uavhengig kontroll

Uavhengig kontroll

Den uavhengige kontrollen skal påse at det er gjennomført kvalitetssikring av byggearbeidene, at prosjekteringen av tiltaket oppfyller kravene i teknisk forskrift enten det er TEK10 eller TEK17, og at byggearbeidene er utført iht. tegninger og beskrivelser. Bakgrunnen for kravet om uavhengig kontroll er ønsket om å redusere byggfeil og bidra til økt kvalitet.

I tiltaksklasse 1 er det krav om uavhengig kontroll av våtrom og lufttetthet.

Top