Tilstandsrapport

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport fra BRATAKST er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens status med hensyn til teknisk tilstand og vedlikehold. En tilstandsapport har spesielt fokus på områder som er viktige i forbindelse med salg av eiendom og kjente risikoutsatte områder. Tilstandsrapport beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, det vil si byggeforskriftene og normale forventninger om tilstand etter slitasje og elde. Rapporten er basert på NS324. I vår tilstandsrapport inngår verditakst og arealmåling. I markedsområdet Midt-Troms er denne tilstandsrapport klart foretrukket blant meglere, kjøpere og selgere av boliger. 

Top