Selge bolig

Selge bolig

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport fra BRATAKST er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens status med hensyn til teknisk tilstand og vedlikehold. En tilstandsapport har spesielt fokus på områder som er viktige i forbindelse med salg av eiendom og kjente risikoutsatte områder. Tilstandsrapport beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, det vil si byggeforskriftene og normale forventninger om tilstand etter slitasje og elde. Rapporten er basert på NS324. I vår tilstandsrapport inngår verditakst og arealmåling. I markedsområdet Midt-Troms er denne tilstandsrapport klart foretrukket blant meglere, kjøpere og selgere av boliger.

Verditakst

En verditakst av din bolig vil gi deg en vurdering av markedsverdien på boligen/eiendommen på befaringstidspunktet. Særlig er det boligens størrelse, standard og beliggenhet som tas i betraktning ved vurdering av den enkelte eiendom.

Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapport fra BRATAKST er basert på NS 3600 – Norsk Standard for teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig. En boligsalgsrapport gir en grundig gjennomgang med informasjon om tilstanden til boligen. Takstmannen følger en detaljert sjekkliste, utarbeidet for å fange alle sjekkpunkter i boligsalgsrapport og vurderer behovet for reparasjoner, fornyelse og vedlikehold når boligens verdi beregnes. I en Boligsalgsrapport legges det spesiell vekt på de byggetekniske forholdene som er særlig relevante ved eierskifte. På den måten kan misforståelser unngås, og konflikter forebygges. Rapporten erstatter ikke selgerens opplysningsplikt eller kjøperens plikt til selv å undersøke boligen, men er et dokument som øker begge parters trygghet.

Top