Refinansiere

Refinansiere

Verditakst

En verditakst av din bolig vil gi deg en vurdering av markedsverdien på boligen/eiendommen på befaringstidspunktet. Særlig er det boligens størrelse, standard og beliggenhet som tas i betraktning ved vurdering av den enkelte eiendom.

Verdivurdering

Ved refinansiering, for eksempel for å få bedre lånevilkår, er en oppdatert takst eller verdivurdering ofte nødvendig. Verdivurderingen er utviklet sammen med finansinstitusjoner for å gi forbrukere et produkt til lavest mulig pris som tilfredsstiller de krav som stilles.

Tomtetakst

Taksering av ubebygd tomteareal er en vurdering av tomtens markedsverdi på takseringsdatoen. Tomtetakst gir uttrykk for hva som kan forventes for tomten etter en vurdering av beliggenhet, beskaffenhet, egenskaper og reguleringsmessige forhold. I tillegg vurderes området, miljøet og tilgjengelighet.

Top