Priser

Priser

Tilstandsrapport for bolig 16500
Verditakst 7000
Verdivurdering 4000
Næringstakst, fra eks.mva 17000
Forhåndstakst inkl konvertering 9000
Takst over utviklingstomter og områdetakster fra  15000
Tomtetakst 7000
Skade og reklamasjonstaksering per time 1350
Byggelånskontroll per time Etter avtale
Uavhengig kontroll tre våtrom Etter avtale
Uavhengig kontroll ved større prosjekter  Etter avtale
Prosjektledelse  Etter avtale
Prosjektrådgivning  Etter avtale
Timepris 1350
Reisekostnader fra Finnsnes sentrum per km 25
Fakturagebyr  Gratis
   
Alle priser er inkl.mva.  

 

Top