Priser

Priser

Tilstandsrapport for bolig 17200
Verditakst 7500
Verdivurdering 4500
Næringstakst, fra eks.mva 18000
Forhåndstakst inkl konvertering 9500
Takst over utviklingstomter og områdetakster fra  15000
Tomtetakst 7000
Skade og reklamasjonstaksering per time 1400
Byggelånskontroll per time Etter avtale
Uavhengig kontroll tre våtrom Etter avtale
Uavhengig kontroll ved større prosjekter  Etter avtale
Prosjektledelse  Etter avtale
Prosjektrådgivning  Etter avtale
Timepris 1400
Reisekostnader fra Finnsnes sentrum per km 28
Fakturagebyr  Gratis
   
Alle priser er inkl.mva.  

 

Top