Næringstakst

Næringstakst

Eiendommens leieinntekter legges til grunn for taksering av næring. Det lages en rapport der de enkelte leiekontrakter beskrives. Områdets generelle leienivå byggets kvaliteter og beliggenhet er forhold som vurderes. Som grunnlag for konklusjonen benyttes bl.a. kontantstrømanalyse, sammenlignende salgsverdier, avkastningskrav, tekniske verdier, leiekontrakter og markedsleier.

Top