Byggelånsoppfølging

Byggelånsoppfølging

Byggelånsoppfølging er en oppdragstype der takstmannen besiktiger byggeplassen for å vurdere om fremdriften på de kontraktsmessige byggearbeidene er i rute i forhold til betalingsplanen mot utbygger.  Vi ønsker å være tilstede med uanmeldte befaringer under byggeprosessen for å kontrollere utførelser som senere blir innebygd og skjult. Vi vet gjennom vårt arbeid at uavhengig kontroll at dette kan sikre byggherre mot uheldige utførelser som senere gir skader. En kjøper av tjenester har rett på å få arbeidene utført etter gjeldende standarder, og disse kjenner sjelden kjøper godt nok.

Mange har en oppfatning om at kommunen ivaretar byggherrens interesser på den tekniske siden. Dette ansvaret tilligger de som har påtatt seg ansvare både for prosjektering og utførelse. Men til syvende og sist er det du som byggherre som bærer ansvaret.

Top