Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapport fra BRATAKST er basert på NS 3600 – Norsk Standard for teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig. En boligsalgsrapport gir en grundig gjennomgang med informasjon om tilstanden til boligen. Takstmannen følger en detaljert sjekkliste, utarbeidet for å fange alle sjekkpunkter i boligsalgsrapport og vurderer behovet for reparasjoner, fornyelse og vedlikehold når boligens verdi beregnes. I en Boligsalgsrapport legges det spesiell vekt på de byggetekniske forholdene som er særlig relevante ved eierskifte. På den måten kan misforståelser unngås, og konflikter forebygges. Rapporten erstatter ikke selgerens opplysningsplikt eller kjøperens plikt til selv å undersøke boligen, men er et dokument som øker begge parters trygghet. 

Top