Tips på visning

Tips på visning

Er du klar for visning?

Det å kjøpe bolig er en stort inngrep i økonomien til de fleste av oss. Det er derfor viktig å ha et best mulig grunnlag før besluttningen tas.

Anders Killie Solli i BRATAKST har i løpet av de siste ti år vært på tusenvis av befaringer i alt fra små leiligheter til større eksklusive eneboliger. Vi har lang erfaring med å vurdere boligens tilstand, teknisk verdi og markedsverdi.

Vi ser at det ofte kan være vanskelig å forstå alt det som står skrevet i prospekt og tilstandsrapporter sier takstmann Anders Killie Solli i BRATAKST. Det kan f.eks. være mer eller mindre kjente faguttrykk taksmannen bruker eller vage opplysninger som gjør at kjøpers undersøkelsesplikt gjør seg gjeldende. Som kjøper kan du komme opp i leie situasjoner om du har oversett kritisk informasjon som er opplyst i takstrapport og prospekt. I slike saker kan det være vanskelig å få erstatning i ettertid om man oppdager feil eller mangler med en bolig.

Takstmann Anders Killie Solli i BRATAKST
Takstmann Anders Killie Solli, BRATAKST (Foto:www.robertrudnik.com)

BRATAKST kan bistå med gjennomlesning av dokumenter som salgsoppgave og tilstandsrapport, og gi tilbakemeldinger på hva som bør undersøkes nærmere, spørsmål en bør stille til megler og takstmann, samt gode tips og råd. Vi kan også å være med på visning i boliger. Sjekk ut hva vi kan hjelpe deg med på vår nettside.

NITO-takst har utarbeidet ti enkle tips om hva du bør undersøke når du går på visning.

 

  1. Skaff deg prospekt og takst/tilstandsrapport med en gang du ser en bolig du er interessert i, det gir deg bedre tid til undersøke viktige forhold ved boligen.
  2. Les særlig takst/tilstandsrapporten nøye og ta kontakt med takstmann hvis det er noe du lurer på.
  3. Ikke la deg blende av flotte bilder og fin design på prospektet, undersøk eiendommen grundig.
  4. Vær spesielt oppmerksom på våtrom, både når du leser taksten og på visningen. Be om dokumentasjon på det som er gjort og se etter skader i fliser og fuger. Det kan være tegn på fuktskader i veggen bak flisene.
  5. Hvis boligen har rom som har endret bruksområde, for eksempel kjellerrom som har blitt til oppholdsrom eller loft som er innredet, sjekk dette nøye. Spør om bruksendring er byggemeldt.
  6. Hvis det er et hus: Gå rundt huset og se på utvendig kledning, vinduer, takrenner og likende og se etter fukt-/råteskader, setningsskader og skjevheter.
  7. Spør og grav, både til megler, takstmann og evt. eier. Det er viktig at du får skaffet deg så mye informasjon som mulig før du legger inn bud.
  8. Rett oppmerksomheten mot det som er dyrt å utbedre; våtrom, tak, drenering, elektrisk anlegg. Ikke tenkt på fargevalg, materiale på vegger og liknende.
  9. Tenkt nøye gjennom hva som kan komme som umiddelbar utgift og hva som vil påløpe som vedlikeholdsutgifter de nærmeste årene. Du bør ha en god buffer både for dette og for uforutsette utgifter.
  10. Bruk hodet, ikke hjertet, når du bestemmer deg! La ikke følelser overstyre fornuften.
Facebook

Top