Andre tjenester

Andre tjenester

Kjøpe bolig

Hva er viktig å gjøre i forkant av en visning? Hva skal man gjøre på visninger? Hva skal man spørre megler om? Er det noen fallgruver man kan gå i? Gjør man et godt kjøp, eller vil det komme mange utgifter på boligen i fremtiden? Spørsmålene er mange.
BRAtakst og dens medarbeidere har i løpet av en årrekke vært på tusenvis av befaringer på alt fra små leiligheter til større eksklusive eneboliger. Vi har lang erfaring med å vurdere boligens tilstand, teknisk verdi og markedsverdi.
Det er veldig viktig å sette seg godt inn i prospekt og tilstandsrapport før man drar på visning.
Vi ser at det ofte kan være vanskelig å forstå alt det som står skrevet i prospekt og tilstandsrapporter. Det kan f.eks. være vage opplysninger som gjør at kjøpers undersøkelsesplikt gjør seg gjeldende. Det kan være vanskelig å få erstatning i ettertid om man oppdager feil eller mangler med en bolig som er opplyst om i salgsprospektet.
Det følger av avhendingsloven, som regulerer kjøp og salg av fast eiendom, at kjøper ikke kan gjøre gjeldende som mangel noe han kjente eller måtte kjenne til ved avtaleinngåelsen. I dette ligger en plikt til å undersøke boligen på visning. Vurderingen av hva kjøperen forventes å måtte kjenne til, bygger på hva som var mulig å finne ut på visning, eller ved lesing av salgsdokumenter, som tilstandsrapport, takst og prospekt.
Vi bistår med gjennomlesning av dokumenter som salgsoppgave og tilstandsrapport, og kommer med konkrete tilbakemeldinger på hva som bør undersøkes nærmere, spørsmål en bør stille til megler og takstmann, samt gode tips og råd.

Skadetakst

Når en skade har oppstått møter takstmannen kundene i situasjoner som ofte oppleves dramatiske. Sterke følelser kan være utløst, samtidig som store verdier står på spill. Da er takstmannens rolle som uavhengig tredjepart en viktig faktor, slik at skadelidte får riktig oppgjør og reparasjon. I mange tilfeller er det forsikringsselskapet som tar kontakt med BRAtakst, for å innhente et faglig grunnlag for senere erstatningsutmåling. Noen ganger, spesielt ved kompliserte skader, får takstmannen også i oppdrag å styre arbeidene med tilbakeføring.

Top